เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน


วันนี้ (17 มี.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย และหลักสูตรการทำดอกไม้กวาดดอกหญ้าและทางมะพร้าว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ให้กับผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้ว(พระอารามหลวง)