เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ และโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558


(17 มี.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ และโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ วัดสามัคคี (หนองนกเขา) ชุมชนเมืองย่อยที่ 1,2,3,4,5,17,18