เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558


วันนี้ (18 มี.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา ปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชดุดีฯลฯ พร้อมอ่านสารวันท้องถิ่นไทย โดยมีผู้บริหาร อปท.หัวหน้าส่วนราชการ องค์กร และกลุ่มต่างๆ ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว