เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (ศูนย์ที่ 1 หนองนกเขา) ประจำปี2558


วันนี้ (18 มี.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (ศูนย์ที่ 1 หนองนกเขา) ประจำปี2558