เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลสัญจร + เวทีประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี'58 เขต 2


(19 มี.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ และโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) ชุมชนเมืองย่อยที่ 6,7,8,9,10,16,19