เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


พิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ปี 58


วันนี้ (31 มี.ค.58) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหมู่เหล่า และเทศบาลเมืองสระแก้วโดยนายตระกุล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้จัดงานพิธีทั้ง ๒ พิธีเป็นประจำทุกปี