เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุและเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


เทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการบริการด้านสังคม ส่งเสริมด้านนันทนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ดำเนินในวันที่ 27 ก.ค. 54 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองนกเขา รุ่นที่ 2 ดำเนินการในวันที่ 28 ก.ค. 54 ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง รุ่นที่ 3 ดำเนินการในวันที่ 29 ก.ค. 54 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 ลัดกะสัง 
กิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2554 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการอบรมได้รับเกียรติจากนายหฤษฏ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพบปะกับผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้วให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากร โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของผู้สูงอายุ การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสระแก้วมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพอนามัย มีจิตใจผ่อนคลาย ได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมนันทนาการที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก