เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2555


เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ได้จัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติ ด้วยพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจ ในฐานะเป็นพระบรมราชินีนาถ แม้ว่าพระองค์จะทรงมีพระราชกรณียกิจที่ต้องทรงปฏิบัติตามพระราชประเพณีที่เกี่ยวกับการศึกษาสาธารณสุข ศาสนา สังคมสงเคราะห์ ศิลปกรรม และพระราชกรณียกิจที่มีต่อบ้านเมือง พระองค์ยังทรงมีพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาของพระโอรสและพระธิดา พสกนิกรชาวไทย จึงถวายพระนามพระองค์ว่าทรงเป็น "แม่ของแผ่นดิน" ที่พสกนิกรชาวไทย ถวายความจงรักภักดีตลอดมา 
การนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันแม่ฯ และกล่าวนำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ