เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการปั่นจักรยานศึกษาชุมชนต้นแบบ


(30 ส.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว นำกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ในโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการปั่นจักรยานศึกษาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ โดยเริ่มจากเทศบาลเมืองสระแก้ว จนถึงหมู่บ้านคลองอาราง หมู่ 11 และน้ำตกน้ำโตน ตำบลบ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว และกลับมายังเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นจำนวนระยะทางทั้งสิ้น 84 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ความรู้ซึ่งมีพัฒนาการ อารมณ์ จิตใจ กระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัย และให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน