เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โครงการวัยรุ่นวัยใสเทศบาลเมืองสระแก้ว


(3 ก.ย.58) นายสมยศ ศิลปีโยดม นายอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัยรุ่นวัยใสเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี และนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสระแก้ว นายสุวรรณ ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสระแก้ว ร่วมเปิดโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพราะหน้าที่เกิดขึ้น และสามารถให้คำปรึกษาเพื่อนที่มีปัญหาได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว