เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี 2558 ชุมชนเมืองย่อยที่5(บ้านหนองกะพ้อ-เนินสมบูรณ์)


วันนี้ (9 ก.ย. 58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้งานเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมกลุ่ม อสม. ออกเคลื่อนที่ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี 2558 ชุมชนเมืองย่อยที่5(บ้านหนองกะพ้อ-เนินสมบูรณ์)