เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี 2558 ชุมชนเมืองย่อยที่8(บ้านเนินรัตนะ 1)


วันนี้ (15 ก.ย. 58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้งานเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมกลุ่ม อสม. ออกเคลื่อนที่ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี 2558 ชุมชนเมืองย่อยที่8(บ้านเนินรัตนะ 1)