เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ยากไร้


(18 ก.ย.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับนายอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว สำนักงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชจังหวัดสระแก้ว ได้เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นูแก่ครอบครัวยายเขียว ชัยมิ่ง อยู่บ้านเลขที่ 59 ถนนเทศบาล 7 อ.เมือง จ.สระแก้ว และลูกชายชื่อ(นายกล้า)หลาน 2 คน ซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ท่านใดจะติดต่อให้ความช่วยเหลือสามารถติดต่อมาได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว โทร.037 - 241491 ต่อ 29