เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการ "PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2558


(8 ต.ค.58) นายวิรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2558" ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (PEA สระแก้ว) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดโครงการ "PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า ประจำปี 2558" โดยมีนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมปลูกและดูแลรักษาต้นสักสายพันธ์มเหสักข์ - สักสยามมินทร์ จำนวน 1,100 ต้น ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว