เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


(15 ต.ค.58)สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองสระแก้ว และเรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3