เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว รับมอบเตียงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์


(16 ต.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว รับมอบเตียงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ จากครอบครัวเทสินทโชติ เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้วต่อไป