เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


งานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว


เช้าวันนี้ (8 เม.ย. 59) ที่ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.สระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และครอบครัว โดยได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพิธีทางสงฆ์ หลังจากนั้นนายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว พร้อมทั้งนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการการ เข้ารับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ มอบรางวัลแก่ครอบครัวร่มเย็น มอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรศาลหลักเมืองจำลอง และผู้อาวุโส โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 
ประเพณีสงกรานต์ยึดถือกันมาตั้งแต่โบราณกาล ว่า เป็นวันปีใหม่ของไทยที่ลูกหลานได้จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ จังหวัดจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนได้มีส่วนร่วมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส
ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว