เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ร์ช รองานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะฯ ร่วมงานวันปิยมหาราช


นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยสกนิกชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีวินปิยมหาราช ประจำปี 2553 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ร์ช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นำคณะพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ