เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก. ร่วมกับ ทสจ. จัดอบรมให้ความรุ้ด้านการลด การคัดแยกขยะมูลฝอยฯ


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาม 2555 เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายสุระพง ธรรมวรางกูร ประธานกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินการจัดฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากสิ่งแวดล้อมภาค 3 ชลบุรี จัดคณะวิทยากรให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการด้านต่าง ๆ มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 50 ราย