เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะฯ


  วันนี้ เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้วและข้าราชการ  ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)   โดยได้รับเกียรติจาก สปฐ.เขต 1 จ.สระแก้ว  จัดส่งวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนฯ  มีคณะครูเข้าร่วมรับฝึกอบรมจำนวนกว่า 50 ราย
  โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)