เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกเคลื่อนที่โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 และชุมชนเมืองย่อยที่ 16


(28 เม.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 (บ้านคลองจาน)และศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 16 (ตลาดสระแก้ว)