เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายกฯ เขียด นำปลูกวันต้นไม้ประจำปี 2560 และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน


(8 พ.ค.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานกองช่าง ร่วมกันทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 
  โดยทางเทศบาลเมืองสระแก้วได้ปลูกต้นไม้ตั้งแต่บริเวณเกาะกลางถนนหน้าธนาคาร ธกส.สระแก้ว ไปจนถึงเกาะกลางถนนสามแยกจันทบุรี