เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการขุดร่องเพื่อวางท่อระบายน้ำ


(29 พ.ค. 60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ดูแลเจ้าหน้าที่ทีมมดงาน ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง ปฏิบัติงานขุดร่องเพื่อวางท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 4 (บ้านใหม่คลองปูน)