เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560


(23 มิ.ย.60) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ มีจำนวน 4 หลักสูตร ดังตารางที่แนบท้ายดังนี้