เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จับมือปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


(10 ส.ค.) เทศบาลเมืองสระแก้ว จับมือปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เช้านี้  ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วจัดโครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีนายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วพร้อมด้วยสมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อสม.ให้การต้อนรับ มีประชาชนนำสุนัข แมว มารับบริการฉีดวัคซีน ทำหมัน จำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวจะให้บริการตลอดทั้งวัน เป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 1,000 ตัว ผ่าตัดทำหมัน จำนวน 100 ตัว โดยเทศบาลเมืองสระแก้วสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ส่วนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรสัตวแพทย์