เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560


(11 ส.ค. 60)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีนางอรวรรณ นัดนะรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) พร้อมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่น