เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดอบรมกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA)


(31 ส.ค. 60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานจัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) พร้อมรองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้ประสานงาน ITA เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว