เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายกฯ เขียด ติดตามการก่อสร้างและตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแต่ยากไร้


(1 พ.ค.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดูแลการก่อสร้างพร้อมตรวจเยี่ยมบ้านนางสำลี สังข์มิ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 37 ซอย 5 ถนนเทศบาล 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้มาขอความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน บ้านทรุดโทรมมาก เพราะที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำ ซึ่งในฤดูฝนก็ทำให้น้ำท่วมบ้าน เป็นประจำ ดังนั้นเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ลงพื้นที่รื้อบ้านของนางสำลีแล้วเนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2560 โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และคณะทำงาน จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุและยากไร้ 

#ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่