เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


อสม.ทม.สก.+อสม.ตำบลสระแก้ว จัดทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อนช่วยเพื่อน"


(12 พ.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางจุฑาพร โตศิริพัฒนา ประธานกลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยอสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ
อสม.ตำบลสระแก้ว เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เป็นจำนวนเงิน 81,681.- บาท ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)