เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ สก. ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1/2561


(8 พ.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ประชุมในระเบียบวาระเรื่อง 1.บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 2.รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 3. รายงานสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันฯ 4. เรื่องขออนุมัติแก้ไข ปรับปรุงคำสั่ง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ปรับปรุงข้อมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสาระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เทศบาลเมืองาสระแก้ว ชั้น 3