เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ สก. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขฯ


(8 พ.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว สาธารณะสุขอำเภอเมืองสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว (หนองนกเขา) ครั้งที่ 1/ 2560 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เทศบาลเมืองาสระแก้ว ชั้น 3