เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ขอขอบคุณ"แขวงการทางหลวงสระแก้ว"วน.อนุเคราะห์กากยางหินคลุก


#ขอขอบคุณ"แขวงการทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)"ที่อนุเคราะห์กากยางหินคลุก
ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ลงพื้นที่ดูแลซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ และริมขอบไหล่ถนนที่สูง

(6 พ.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมมดงาน กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่พังชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ กว้างลึก บริเวณ ริมถนนสุวรรณศรตั้งแต่แยกยูเทิอนร์หน้าปากทางเข้าปั้มน้ำมันบางจาก ไปจนถึงโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง 
#ขอขอบคุณ"แขวงการทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)" ที่ให้ความอนุเคราะห์กากยางหินคลุกมาลงอุดปะถนนที่ชำรุด และบริเวณขอบไหล่ถนนที่สูง ทางเทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้