เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


สนง. กศน. นำผ้าพระกฐินพระราชทานฯ เป็นจำนวน 2,042,900 บาท


(3 พ.ย.60) สำนักงาน กศน. นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว ที่ พระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวน 2,042,900 บาท ผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 เป็นผ้าพระกฐินที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว