เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.+ จิตอาสาฯ อสม.ทม.สก.จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดสระแก้ว


(2 พ.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัดเทศบาลฯ โดยกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมกลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับพี่น้อง ประชาชนหลังวัดสระแก้ว กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดเก็บกวาด ล้างพื้นถนน และลานวัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)

#กิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่ม "จิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมกลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับพี่น้อง ประชาชนหลังวัดสระแก้ว"#