เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก. ร่วมกับ พมจ.สก. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ขาดคนดูแลฯ


(21 พ.ย.60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฯงานสังคมสงเคราะห์ รพร.สระแก้ว ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ 16 และ
นางจุฑาพร โตศิริพัฒนา ประธาน อสม.ทม.สก. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางมาลี ลิลิตวรรณ อายุ 81 ปี อาศัยอยู่บ้านเช่า เลขที่ 72 ถนนเทศบาล 19 (ชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ตลาดสระแก้ว) ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว เนื่องจากอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ขาดผู้ดูแล ดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ ได้ประสานเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อเข้าสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บางละมุง จ.ชลบุรี และปัจจุบัน ได้รับการช่วยเหลือ จาก 1.นางวิทนา เจียรศรีวิมล 2. นางสุจิตรา วนิจชาทรณ์ ร้านเจียเทียมเส็ง เป็นจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร เครื่องอุปโภค - บริโภคให้นานกว่าสิบปี