เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารฯ ประชุมซักซ้อมประชาคมท้องถิ่นฯ


(28 พ.ย.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ตัวแทนประธานชุมชนฯ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมซักซ้อมเพื่อดำเนินงานโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3