เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


อสม.ทม.สก.พี่น้องประชาชนเขตเทศบาลเมืองสระแก้วร่วม เดิน ปั่น วิ่งฯ


(26 พ.ย.60) อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว
พี่ น้อง ประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมงานแสดงน้ำใจไทยทั่วล่า เดิน ปั่น วิ่ง ป้องกันอัมพาต บริเวณหน่้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เริ่มเวลา 06.00 -09.00 น. ระยะทาง 2.1 กม. ณ.หน้าโรงพยาบาลสระแก้ว เริ่มเดินจากรพ.สระแก้ว ผ่านร้านแว่นท๊อบเจริญ สนามกีฬา ร้านทรงชาย ออกเซเว่นสระแก้ว เข้ารพ.สระแก้ว ชมนิทรรศการ เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจวัดความดันโลหิต BMI วัดรอบเอว ประเมินภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง แจกเอกสารความรู้ และให้คำปรึกษา 3 อ. 2 ส.