เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ฯ


(6 ธ.ค.60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พบปะประชาชนในชุมชนตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติม) , (เปลี่ยนแปลง) พร้อมนายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต ปลัดเทศบาลฯ สิบเอกณัฏวัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลฯ โดยมี ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว แจ้งแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาข้อมูล นำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ในการประชุมครั้งนี้มีชุมชนเมืองย่อยที่ 1-2-3 โดยดำเนินการจัดประชุม ณ วัดประชาสามัคคี (หนองนกเขา)