เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ปปช. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.


(2 ก.พ.61) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเฟื่อฟ้า เทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3