เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2561


(25 ม.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมการอบรม
โดยนางพรนิภา พรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี ประธานในพิธีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง ด้านการสร้างบริการเครือข่ายการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ซึ่งทางเทศบาลเมืองสระแก้วได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาโดยตลอด ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้ว