เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


จนท.ทีมมดงาน +ชุดเฉพาะกิจ เร่งนำรถดูดโคลนดูดสิ่งปฏิกูล ในท่อฯ


จนท.ทีมมดงาน +ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง ภายใต้การบริหารงานโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองฯ ดูแลมอบหมายให้เร่งนำรถดูดโคลนดูดเศษสิ่งปฏิกูลต่างๆ ภายในท่อระบายน้ำ บริเวณรอบๆ และในตลาดสดตระกูลสุข ถนนเทศบาล 17