เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


จนท.เร่งขยายเขตวางท่อระบายน้ำและก่อบ่อพักน้ำ


ทีมมดงาน + ชุดเฉพาะกิจ กองช่าง ภายใต้การบริหารงานโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแกว ดูแลมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานก่อบ่อพักน้ำถนนเทศบาล 8 หลังวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่อง