เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560


      (16 มี.ค. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคมปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอเมืองสระแก้ว , วังน้ำเย็น และให้คำชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชน จ.สระแก้ว