เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2561


(3 เม.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้้ว ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้ประกอบการอาหาร เข้าร่วมรับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว