เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


อสม.เมืองสระแก้ว จัดงานฉลองวันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561


อสม.เมืองสระแก้ว จัดงานฉลองวันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ อสม.ผู้อุทิศตนเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในพื้นที่

เช้าวันนี้ ( 24 มี.ค.) ที่หอประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว นายธีรชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ประธานเปิดงานวันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลเมืองสระแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว สมาชิก อสม.อำเภอเมืองสระแก้ว เข้าร่วมจำนวนมาก

นายพัฒนา พรหมเผ่า ประธานชมรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม. ชมรม อสม.อำเภอเมืองสระแก้วร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองสระแก้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติขึ้น เป็นการเผยแพร่กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข กิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมรวมพลังพี่น้อง อสม.อำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับที่น้อง อสม.อำเภอเมืองสระแก้วที่เสียชีวิต และเพื่อเตรียมพร้อมรับรองรับ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กิจกรรม smart 4.0 ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดี เลิกบุหรี่ ยาเสพติด ลดเสี่ยงโรควัณโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด กิจกรรมเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

นายธีรชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว กล่าวว่า อสม. เป็นผู้ทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละและจิตอาสา ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องอสม.อำเภอเมืองสระแก้ว มีโอกาสนิดได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน พร้อมช่วยกันทำงานด้านสุขภาพ ช่วยเหลือประชาชนและสังคมต่อไป จากนั้น ประธานในพิธี ได้มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการชุมชนรู้ตนลดเสี่ยงลดโรค ปรับพฤติกรรมด้านภัยเบาหวานความดันโลหิตสูง แก่ชมรม อสม.เมืองสระแก้ว แสดงความยินดีกับนายอิทธิพงศ์ 
ทิพย์วรรณ อสม.ดีเด่นระดับเขต และรองชนะเลิศ ระดับภาค สาขายาเสพติด การมอบใบประกาศ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปีและ 20 ปี

ในโอกาสเดียวกัน กิจกรรมในช่วงเช้า ชาว อสม. ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และอุทิศ ส่วนกุศลให้กับพี่น้อง อสม.ที่เสียชีวิต การชี้แจงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และการบรรยายวิชาการ Smart อสม 4.0 การร่วมกิจกรรมสัมมนาการ และลุ้นรางวัลให้กับ สมาชิก อสม.ที่มีการแต่งกายด้วยชุดไทยและเสื้อทีม อสม.//ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ /สวท.สระแก้ว ข่าว