เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 61


(10 เม.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมสืบสารนประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว 2561 โดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนและผู้สูงอายุร่วมแต่งกายชุดไทยร่วมงานประเพณีดังกล่าว โดยในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีสงฆ์และหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีการแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุและหลังจากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรศาลหลักเมืองจำลอง และผู้สูงอายุโดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง 
ประเพณีสงกรานต์ยึดถือกันมาตั้งแต่โบราณกาล ว่า เป็นวันปีใหม่ของไทยที่ลูกหลานได้จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ จังหวัดสระแก้วจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนจะได้มีส่วนร่วมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโสด้วย