เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของขวัญ ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป


(20 เม.ย. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับนางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว พัฒนาสังคมจังหวัดสระแก้ว ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว และผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของขวัญ ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป แก่นางจ้อย ถนอมวงษ์ ตามโครงการผู้สูงอายุยืน...เยาว์