เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลฯ นำพนักงานเทศบาลฯ ฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ


(26 เม.ย.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการดับเพลิง / ผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี และนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การอบรมบรรยายทฤษฎีการดับเพลิงขั้นต้น - แผนการอพยพหนีไฟ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมฝึกซ้อมจริงการปฏิบัติการใช้เคริื่องดับเพลิงไหม้ ณ ภายในอาคาร เทศบาลเมืองสระแก้ว