เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

-----------------------------------------------------------------------

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานสัตวแพทย์) เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 – 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ โดยให้บริการฟรี สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

แผนปฏิบัติงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขาพีทีที
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขา 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์ 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 7 บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 11 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 13บ้านโคกกำนัน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 14 บ้านลัดกระสัง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ตลาดสระแก้ว 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 18 บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 19 บ้านเอื้ออาทร
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2