เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


(27 เม.ย. 61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีฯ  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมรับฟังในการประชุมฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เรื่อง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว